opc_loader

Print deze pagina:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Over de webshop
Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk het product en het verloop van het bestelproces. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen.
Vergissen is echter menselijk, wanneer er een overduidelijk vergissing in het spel is kan Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert niet verplicht worden om de goederen alsnog te leveren.
De webshop leidt U op een heldere manier door het bestel- en betaalproces. Om een product aan te kopen, voegt de het product aan het winkelmandje toe. Vervolgens kiest u de wijze van levering: verzenden naar een bepaald adres, of afhalen na afspraak. Nadien geeft u de contact- en verzendgegevens in.  In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina en kiest u voor de wijze van betalen. Na het aanvaarden van de algemene voorwaarden bevestigt u de verkoopovereenkomst door te bevestigen. Bij klanten die kozen voor een electronische betaling wordt vervolgens de transactie afgerond op een extra beveiligd betaalplatform.


1. Prijzen
De vermelde prijzen op onze site zijn uitgedrukt in euro. Ze zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Betalingsvoorwaarden
Te verzenden aankopen zijn betaalbaar via de online-betaalmodume op de website (iDeal, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard ) of door voorafgaandelijke overschrijving op rekeningnummer: IBAN: BE41 7310 1354 4710 - BIC: kredbebb - op naam van Carola Van den Wijngaert. Bij afhaling ter plaatse kan U contant of met Bancontact of creditcard betalen. U kan uw keuze aangeven op het bestelformulier.
Uw bestelling is volledig en bevestigd na ontvangst van een bevestigingsmail van onze kant, en/of indien van toepassing, van zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kan Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Het hele bestel en betalingsproces loopt over een beveiligde verbinding (https). Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert voor een veilige web-omgeving.

3. Levertijd
Tenzij anders vermeld, zal uw bestelling verzonden worden binnen de 1 à 2 werkdagen nadat we uw betaling correct ontvangen hebben. Voor de buurlanden kan de levertijd 3 à 4 dagen bedragen.

4. Verzendkosten
Alle andere pakketjes worden via DPD verzonden, u moet aftekenen voor ontvangst.  Zodra we uw DPD-pakket verzenden krijgt u van ons via uw e-mailadres een TrackTrace-nummer, zodat u het pakket kunt volgen. Bij afwezigheid krijgt u een briefje in uw brievenbus en kan U het pakketje opnieuw laten aanbieden of afhalen op een door u aangeduid DPD-afhaalpunt (handig wanneer U uit werken gaat). U kan er vanzelfsprekend ook voor kiezen om het pakketje op uw werk te laten afleveren.
In België ontvangt u het pakketje binnen 1 à 2 werkdagen, brievenpost ontvangt u na 2 à 3 dagen. Naar de buurlanden duurt dit, afhankelijk van het land, meestal tussen de 3 en 5 werkdagen.
België: Voor verzending en verwerking rekenen wij een flatfee aan van 7,00 euro voor het verzenden van pakketjes. Elke bestelling boven 100,00 euro wordt gratis verzonden.
Voor verzending en verwerking naar de buurlanden* rekenen wij een flatfee aan van 10,00 euro. Vanaf een bestelling vanaf 120,00 euro is de verzending gratis. *Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. (zonder overzeese gebieden) 
Indien er sprake is van verzendschade moet u zelf het initiatief nemen om zich te wenden tot DPD of bPost en hiervan aangifte te doen binnen de 3 dagen na ontvangst. Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert is niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte verzendschade.

5. Annulatie
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos.
U mag deze overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien wij niet kunnen leveren binnen de 30 dagen na besteldatum.
Annuleert u de bestelling, nadat deze reeds aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren en ongeopend terug mee te laten nemen door de bezorger. Indien wij reeds een betaling van u hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom+aangerekende verzendkosten, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. 

6. Retourneren/Afkoelperiode
U heeft een afkoelingsperiode/herroepingsrecht van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert mag vragen om de reden van terugzending, maar u hoeft daarop niet te antwoorden. Producten die speciaal op vraag van de klant werden ontworpen vallen niet onder het herroepingsrecht. Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt u dit ondubbelzinnig aan Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert, binnen de afkoelongsperiode via het contactformuliier onderaan op deze pagina.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de bestelde goederen en de bijhorende verpakking. Wanneer u een pop terugstuurt, moet ze met inbegrip van alle geleverde toebehoren, in  "nieuwstaat" verkeren en geen gebruiksporen vertonen. Indien mogelijk gebeurt de terugzending samen met de originele verpakking en rekening houdende met onderstaande instructies.
Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert zal na ontvangst van de goederen de gehele aankoopsom, inclusief aanrekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Indien er tijdens de terugzending schade zou aangebracht worden aan de terugezonden goederen of de zending zou verdwijnen, dan is dit ten laste van de verzender. U heeft er dus alle baat bij deze terugzending aangetekend of per koerier terug te zenden.
Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan  Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via het formulier onderaan deze pagina, per e-mail of per post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer (IBAN nr en BIC/Swift) nodig.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

Retouradres:
Jacob&Jacobien
tav Carola Van den Wijngaert
Esdoornlaan 37
2940 Stabroek
België

7. Waarborg
Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen bij afhaling, of bij ontvangst na levering. Voor verborgen gebreken, ten gevolge van een productiefout, wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 2 jaar na levering. De garantie is beperkt tot een herstelling en/of de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij de verzendingskosten door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik werd gemaakt van het geleverde goed of indien de klant veranderingen liet uitvoeren.
- De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-schriftelijke beloften.
- De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging door slijtage of als gevolg van nalatigheid.

8. Overmacht
In geval van overmacht is Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dergelijk geval kunnen ofwel onze verplichtingen opschorten worden voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst definitief ontbonden worden.
Onder overmacht verstaan we elke omstandigheid die, buiten onze wil en controle, de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

9. Communicatie 
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk doorgegeven bestellingen of communicatie in de breedste zin van het woord, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert, dan wel tussen Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert en derde partijen (in zoverre ze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert), is Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert niet aansprakelijk. Deze regel vervalt enkel indien er daadwerkelijk sprake is van grove nalatigheid of opzet door Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert.

10. Persoonlijke gegevens
Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. (Zie ook ons  Privacy- en Cookiebeleid)

11. Intellectuele eigendom
Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert producten, ontwerpen, tekeningen, website, logo’s, teksten, foto’s en communicatie in de meest brede zin van het woord zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Producten, ontwerpen, tekeningen, foto’s, teksten, logo’s, etc mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12. Geschillen- en klachtenregeling
Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert streeft ernaar dat haar klanten 100% tevreden zijn. Wanneer u toch een klacht over een product of dienst zou hebben, kan u ons telefonisch of per email contacteren. Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert doet er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen af te behandelen.
Op alle overeenkomsten die Jacob&Jacobien/Carola Van den Wijngaert afsluit met haar klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrrondisement Antwerpen bevoegd. Wanneer om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

Contact

*